Mimoriadne široká rozmanitosť

Aerosolové alebo tekuté, značka iBiotec dopĺňa širokú škálu vyše 2000 technických produktov spoločnosti Tec Industries ako rozpúšťadlá, odmasťovače, detergenty, mazadlá, výrobky pre ochranu proti korózii, zinkovanie, penetračné oleje, mazivá, čistiace prostriedky, separačné prostriedky, rozpustné obrábacie kvapaliny a rezné oleje.

Ekologická ohľaduplnosť

Tec Industries zosobňuje myšlienku spoluzodpovednosti za zdravie ľudí a čistotu životného prostredia. Výsledkom sú produkty vysokej kvality, charakteristické svojou nízkou toxicitou s obsahom bezpečného hnacieho plynu, certifikované podľa platných pravidiel CLP a REACH, ktoré garantujú najvyšší stupeň ochrany s čo najmenším vplyvom na životné prostredie.

Účinnosť doplnená kvalitou

Technické produkty iBiotec poskytujú spoľahlivé riešenie na každodenné požiadavky v priemysle so zameraním hlavne na úsporu prevádzkových nákladov s dosiahnutím čo najvyššej efektivity. Značka iBiotec zároveň garantuje vysoký štandart kvality, testovaný a oficiálne certifikovaný, s úlohou pomôcť zákazníkovi maximálne uľahčiť a zefektívniť prácu.

Firma See Trade s.r.o. je distribučným partnerom spoločnosti Tec Industries a dovozca produktov značky iBiotec v rámci Slovenskej republiky.

Naším poslaním je poskytnúť vhodné riešenia v oblasti údržby a profesionálnej starostlivosti pre priemyselnú výrobu. Prostredníctvom produktov iBiotec poskytujeme potenciál na znižovanie nákladov na energie, náhradné diely a prácu, ako aj zvýšenie produktivity zamestnancov. Naše produktové portfólio zahŕňa oblasti zvárania, mazania, odmasťovania, lepenia, rezania, brúsenia, tesnenia, tmelenia a uvoľnovania.

PROFIL SPOLOČNOSTI

TEC Industries

Spoločnosť Tec Industries – vlastník registrovanej značky iBiotec, pôsobí ako popredný európsky líder v oblasti výroby technických produktov pre profesionálne použitie v rámci procesov produkcie a údržby, starostlivosti a opravy strojov. Disponuje rozmanitým sortimentom s viac ako 2000 produktmi vysokej kvality, ktorý zastrešuje široké spektrum požiadaviek v jednotlivých odvetviach priemyslu.

VIDEO PREZENTÁCIA
O FIRME

Filozofia

Primárnym cieľom spoločnosti je vyhovieť potrebám každého odvetvia priemyslu v oblasti profesionálnej opravy, starostlivosti a údržby s použitím najnovších technológii, ktoré prispievajú k znižovaniu rizika pre užívateľa, ale aj pre životné prostredie. Práve toto rozhodnutie je odzrkadlené na rozsiahlej škále sortimentu, ktorý spoločnosť ponúka zákazníkom, a v manažérskej filozofii vedenia výrobnej prevádzky.

Tec Industries prevádzkuje vlastné laboratória a skušobné dielne, ktoré neustále preverujú kvalitu a spoľahlivosť výrobkov vrátane implementácie nových technológií a inovácií. V záujme podpory a osobitného napredovania spoločnosť uzatvára nové partnerstvá s externými laboratóriami, vedeckými inštitúciami, univerzitami a medzinárodnými odberateľmi.

Certifikáty

Spoločnosť Tec Industries je držiteľom certifikátu kvality DNV ISO 9001, certifikátu životného prostredia DNV ISO 14001 a certifikátu pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci DNV OHSAS 18001.

Značka iBiotec

Značka iBiotec je oficiálne registrovaná značka spoločnosťou Tec Industries.

Obchodný plán spoločnosti spočíva v precíznom vývoji produktov, kde sa výskumom a testovaním zohľadňuje ich kvalita a spoľahlivosť, čo následne zavŕšuje samotná výroba technických produktov. Produkty sú formulované inovatívnymi technológiami, garantujúce nízku toxicitu a bezpečný, nehorľavý hnací plyn.

ibiotec logo

Oblasti použitia

 • výrobný proces a údržba
 • plastikársky priemysel
 • potravinársky priemysel
 • strojársky priemysel
 • hútnický priemysel
 • automobilový priemysel
 • stavebný priemysel
 • chemický priemysel
 • ťažobný priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • sklársky priemysel
 • tlačiarensky priemysel
 • textilný priemysel

Údaje a fakty

 • jednotný pracovný tím zložený zo 116 zamestnancov
 • rozloha pokrývajúca 44000 m²
 • výrobné priestory pokrývajúce 17900 m²
 • výskumné centrum a laboratória pokrývajúce 700 m²
 • administratívne priestory o rozlohe 1000 m²
 • 17 registrovaných patentov
 • prvá ISO certifikácia v roku 1993
 • skladové priestory pre vyše 1600 ton materiálu
 • výrobná kapacita o hmotnosti 38 000 ton
 • úložné priestory pre 8000000 sprejov
 • 8 montážnych jednotiek s rýchlosťou výroby 14 m³/h
 • 3 dávkovacie linky s rýchlosťou 1200 l/h
 • dávkovacia rýchlosť – 60 sprejov za minútu