Vysokoúčinný, bezpečný a inovatívny superkoncentrát vytvorený výlučne na prírodnej báze.

Popis

iBiotec Bioclean® VG 55

Bioclean VG 55 je vysokoúčinný čistiaci superkoncentrát, jeden z prvých technických produktov vytvorený na prírodnej báze bez akýchkoľvek výstražných klasifikácii a označení podľa platnej európskej CLP smernice, a medzinárodnej GHS regulácie o chemických látkach, a zmesiach. Predstavuje nulové riziko v rámci jeho uplatnenia, čím ho možno klasifikovať ako bezpečný. Produkt neobsahuje žiadne zložky, a to EDTA triedy H 318, H 373, H 302 a H 332, DTPA triedy H 319, H 332, H361, potom NTA CMR druhej kategórie triedy H 351, H 302 a H 319, pričom v ňom vôbec niesu obsiahnuté zlúčeniny fosfátov a rozpúšťadiel.

Bioclean VG 55 je inovatívny na základe jeho zloženia, ktorý tvorí koncentrát povrchovo aktívnych látok na prírodnej báze zeleninového pôvodu. Konkrétne ide o koncentrát z rastlinných esterov mastných kyselín na báze palmového oleja a polysacharidov z morských rias.

Bioclean VG 55 tvorí súlad pri aplikácii práve svojím dokonalým zmáčacím, speňovacím, emulgačným, odmasťovacím a čistiacim účinkom. Vysokú účinnosť produktu podporuje až 55% aktívnych látok koncentrátu, ktoré možno riediť s vodou v príslušných mierach, čím plne vyhovuje norme ISO 14 040.

Bioclean VG 55je bez zápachu a bez farby, naformulovaný na riedenie vo vode, zachovávajúc svoju účinnosť už pri 25% zriedení s vodou, pričom v prípade aplikovania neriedeného produktu stačí použiť len 2%.

Spôsob použitia

Vzhľadom na znižovanie vplyvu na prepravné nároky, predovšetkým na znižovanie hodnoty uhlíkovej stopy daného produktu pri transporte, BIOCLEAN VG 55 koncentrát tvorí 55% aktívnych látok. Preto je produkt nutné riediť v pomere 25% produktu so 75% vody pre vznik účinného koncentrátu s obsahom 14% aktívnych látok. Samotný koncentrát možno následne používať v čistiacom roztoku už od 2%.

 

Technické údaje
Balenie: 20 litrov, 200 litrov, 1000 litrov

Fyzikálno-chemické vlastnosti

*merania vykonané na aktívnej látke

Dokumenty

 

 

Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) odosielame na požiadanie.

Hronská 6056/8, 93401 Levice
036 / 630 58 50
(+421) 903 725 260
office@seetrade.sk