Multifunkčný čistič bŕzd s odmasťovacím účinkom v spreji.

Popis

iBiotec Biosane NF 100

Biosane NF 100 je vysokoúčinné čistiace rozpúšťadlo v spreji s tromi funkciami – čistí, odmasťuje a odstraňuje nežiadúce reziduá na rôznej báze:

• olejnaté reziduá, ktoré pochádzajú najmä z brzdových kvapalín, kardánových hriadeľov, valcov a piestov, ale taktiež z nežiadúcich únikov oleja z vozidla alebo zo znečistenia vozovky a pod.
• prach z cesty alebo zo znečisteného podvozku
• pevné častice, ktoré vznikajú v rámci opotrebovávania brzdových platničiek alebo pneumatík, podobne ako z povrchov vozovky

Biosane NF 100 je charakteristický veľmi vysokou rozpúšťacou silou a veľmi rýchlou evaporáciou zabezpečujúc tak maximálny účinok. Produkt je určený predovšetkým na čistenie a údržbu všetkých komponentov brzdového systému ako vankúšikov, diskov, strmeňov, bubnov a pod. Je kompatibilný a účinný pri všetkých typoch materiálov: liatina, kompozity, keramika alebo uhlík/uhlíkový laminát.

Biosane NF 100 je kompatibilný so všetkými kovmi, všetkými plastmi (okrem polystyrénu), termosetmi a termoplastami, kaučukmi, elastomérmi (hadicami), bez akejkoľvek reakcie s polymerizovanými farbami. Na rozdiel od mnohých čističov bŕzd na trhu, BIOSANE NF 100 neobsahuje acetón, chlórované rozpúšťadlá a aromatické látky (xylén, toulén), ktoré okrem toxicity silne poškodzujú vyššie vymenované materiály.

Norma ISO EN 982 sa vzťahuje najmä na hydraulickú bezpečnosť. Prevzala stanovi francúzskeho dekrétu 2008 – 1156 zo 7. novembra 2008, ktorým sa zavádza požiadavka predchádzania všetkým nebezpečenstvám, najmä v tejto oblasti. BIOSANE NF 100 slúži ako čistiaci prostriedok pre hydraulické hadice, ktorý umožňuje detekciu akýchkoľvek únikov a netesností.

Oblasti použitia

ČISTENIE A ODMASŤOVANIE BRZDOVÝCH PLATNIČIEK
Čistenie a odmasťovanie všetkých súčiastok brzdových systémov, spojok, vstrekovačov dieslových motorov, olejových filtrov, prietokomerov, ráfikov, kolies..
ODMASŤOVANIE MECHANICKÝCH PRVKOV
Odmasťovanie zostáv s komplexnou geometriou, vedení, kĺbov, reťazí, ložísk, valčekov, vodiacich koľajníc, krytov ložísk…
ČISTENIE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTOV
Deoxidant, čistenie elektrických a elektronických kontaktov, komponentov CMS a elektrických zariadení…
PRÍPRAVA POVRCHOV
Príprava pred lepením, chemickým upevnením, nanášaním náterov, lakovaním, povlakovaním, starostlivosť o povrchy…
ČISTENIE PLASTOVÝCH MATERIÁLOV
Čistenie kompozitných technických prvkov, termosetov, termoplastov, armatúry z PVC…
ČISTENIE A STAROSLIVOSŤ O HYDRAULICKÉ HADICE
Detekcia úniku oleja a vzniku prasklín…
ČISTENIE A ODSTRAŇOVANIE PRAŠNÝCH, OLEJOVÝCH A PEVNÝCH REZIDUÍ
Odstraňovanie kalu z vodiacich líšt obrábacích strojov a stláčacích mechanizmov, čistenie karburátora a spojky…

Spôsob použitia

Potraste sprejom niekoľko sekúnd. Nastriekajte vo vzdialenosti 10 až 15 cm od ošetrovaného povrchu. Brzdové platničky pred čistením vopred demontujte.

Technické údaje
Balenie: 650ml sprej

Dokumenty

Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) odosielame na požiadanie:

Hronská 6056/8, 93401 Levice
036 / 630 58 50
(+421) 903 725 260
office@seetrade.sk