Alternatívne rozpúšťadlo na čistenie, oplachovanie a inertizáciu obvodov PU živíc.

Popis

iBiotec Fast Clean ISO

Fast Clean ISO je biologicky odbúrateľná čistiaca kvapalina špeciálne vyvinutá ako náhrada produktov na báze dichlórmetánu (klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny, so senzibilačným účinkom), NMP a NEP. Ide o bezpečný, nehorľavý produkt bez obsahu toxických, zdraviu škodlivých, dráždivých a senzibilizačných látok.

Fast Clean ISO slúži ako odstraňovač polyuretánových živíc a izokyanátov na čistenie obvodov vstrekovacích foriem vrátane obvodov na báze izokyanátov. Taktiež plní inertizačnú funkciu v prípade rozsiahlej odstávky zariadení.

Oblasti použitia

• čistenie rozvodov a nádrží vstrekovacích zariadení
• čistenie ponorením komponentov vstrekovacieho zariadenia
• čistenie nádrží s obsahom izokyanátu na báze MDI a TDI

Technické údaje
Balenie: 20 L, 200 L

 

Dokumenty

Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) odosielame na požiadanie:

Hronská 6056/8, 93401 Levice
036 / 630 58 50
(+421) 903 725 260
office@seetrade.sk