Alternatívne zelené rozpúšťadlo na čistenie vstrekovacích foriem pre plastikársky priemysel.

Popis

iBiotec Fast Clean Stripper

Fast Clean Stripper je účinné rozpúšťadlo na čistenie a odbúravanie ťažkého znečistenia v podobe polymérových živíc ako polysterov, polyuretánov, epoxidov a Bis-GMA matríc v rámci vstrekovacích a odlievacích procesov pre plastikársky priemysel.

Fast Clean Stripper svojím zložením predstavuje bezprostrednú náhradu namiesto produktov na báze dichlórmetánu, NMP a NEP. Zaručene neobsahuje chlórované rozpúšťadlá. Ide o bezpečnú látku bez akéhokoľvek výstražného symbolu v súlade s nariadením CLP1272 GHS. Produkt je nehorľavý, bez obsahu toxických, zdraviu škodlivých, dráždivých a senzibilizačných látok. Je jemne volatilný, avšak vďaka svojmu zloženiu je v prípade úniku ľahko biologicky odbúrateľný.

Oblasti použitia

Odstraňovanie predupravených polyepoxidov pri výrobe stavebných materiálov, farieb, náterov, podlahových povlakov, dlažieb, agregátov, laminátov, odliatkov, gelcoatov, automobilových komponentov, konštrukčných prvkov v letectve a kozmickom priemysle, transformátorov, turbín, spínačov a elektrických spotrebičov, komponentov veterných turbín, CMS komponentov, domácich spotrebičov, športové a voľnočasové vybavenie – tenisové rakety, lyže, golfové palice, hudobné nástroje, rybárske prúty.

Odstraňovanie UP alebo UPR živíc, alifatické hompolyméry, semi-aromatické ko-polyestery a homo a ko-polystery, aromatické ko-polyestery – aplikované pri výrobe laminovaných komponentov, povrchové úpravy na povlakoch a pod povlakmi, vybavenie automobilov, námorné zariadenia, procesy poťahovania (zapúzdrenia), komponenty vstrekovacieho stroja CIC (kontinuálna impregnácia zmesí), BMC vstrekovanie (zmesi pre objémové výlisky), komponenty MMC (zmesi pre minerálne výlisky). Čistenie komponentov pre kontaktné odlievanie, vákuové odlievanie, odlievanie infúziou, rozprašovanie, simultánne vstrekovanie, navíjanie vlákien, kompresové mechanizmy.

Odstraňovanie polyuretánových elastomérov (karbamátov) vrátane MDI, TDI a nových generácií NDI, PU kompaktných dielov alebo peny. Čistenie odlievacich foriem pri nízkotlakovom odlievaní, vrátane odstraňovania živice pri RIM odlievaní, vysokotlakových zariadení v rámci simultánneho vstrekovania, hydroizolačné polymerizované peny pre tesnenie, výplň a izoláciu alebo montážne peny vo forme spreja.

Technické údaje

 

Dokumenty

Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) odosielame na požiadanie:

Hronská 6056/8, 93401 Levice
036 / 630 58 50
(+421) 903 725 260
office@seetrade.sk