Vysokovýkonné keramické mazivo na dynamické mazanie odolné voči vysokým teplotám.

Popis

iBiotec Neolube® CERAM 900

Neolube CERAM 900 je biele kompozitné mazivo s vysokým obsahom keramických zlúčenín a tuhých mazív – nitrid kremičitý (Si3N4), nitrid boritý (Hex.NB) a sulfid volframičitý (WS2). Keramická pasta poskytuje vynikajúci mazací účinok vhodný predovšetkým na dynamické mazanie
do extrémnych podmienok. Produkt odoláva vysokým teplotám, a to v rozmedzí teplôt -25°C až +900°C v oxidačnom prostredí, a -25°C až +1200°C v neutrálnom prostredí. Produkt má veľmi vysokú odolnosť proti extrémnym teplotám obmedzenú bodom kujnosti kovov.

Neolube CERAM 900 znižuje koeficient opotrebovania, zabraňuje degradácii povrchov príslušných materiálov a eliminuje, a zároveň chráni pred účinkami korózie. Produkt je odolný voči kyselinám a zásaditým látkam. Vďaka jeho zloženiu bez pridaných kovov nedisponuje elektrolytickým efektom. Neobsahuje kovové  soli, polokovy ani dusitany.

Neolube CERAM 900 dokonale uľahčuje procesy montáže a demontáže v náročných prevádzkových podmienkach, aj v prípade vysokej teploty.Taktiež ide o vynikajúce mazivo pre plastikársky priemysel. Produkt na povrchu vytvára tenký,  hustý film, účinný pri statických a aj vibračných javoch. Zabraňuje pittingu a prilepovaniu sa žeravým odstrekom pri zváraní. Disponuje nízkou tepelnou a elektrickou vodivosťou. Produkt je nehorľavý. Umožňuje odstrániť problémy katalytických článkov kovových/nekovových materiálov.

Oblasti použitia

 • plastikársky priemysel, výroba plastov a kompozitov, mazanie ejektorov pri vstrekovacích procesoch, mazanie foriem a kĺznych vedení
 • mazanie vstrekovacích jednotiek pri teplote až do 400°C
 • montáž a demontáž telies z nerezovej ocele
 • montáž a demontáž skrutiek vystavených intenzívnym opakovaným nárazom a kritickým vibračným javom
 • mazanie upínacích hlavičiek
 • mazanie systému bŕzd ABS
 • mazanie skrutkových spojov, aj s poškodením geometrie závitov
 • parné rozvody, káblové priechodky, mechanické tesniace krúžky, impregnácia tesniacich objímiek
 • hladké ložiská a remene ohýbacích, a tvárniacich strojov, mazanie O-krúžkov
 • vstrekovanie a vytláčanie hliníku, uvoľňovanie zamak foriem
 • uzávery foriem pred vulkanizáciou, závesné pece
 • turbíny, spaľovacie motory, kompresory, plynové generátory, odlievacie ejektory
Spôsob použitia

Aplikujte na čistý, vopred odmastený povrch v tenkých a súvislých vrstvách. Nanášajte zo vzdialenosti 15-25 cm v závislosti od veľkosti ošetrovanej plochy.  Pokiaľ to je možné, ošetrovaný povrch vopred odmastite prostriedkom iBiotec Neutralene V 200 v spreji.

 

Technické údaje
Balenie: 1kg, 650ml

Oblasti použitia

CERAM 900 má veľmi vysokú odolnosť proti extrémnym teplotám

Montáž – demontáž skrutiek vystavených intenzívnym operáciam

Dlhotrvajúce mazanie uzáverov horúcich foriem

Veža 101 Taipei, 509,2 m

Montáž upínacích dosiek plášťov závesných lán (Hertzove mikrospínače) harmonického tlmiča (guľa o váhe 660 ton), ktorý umožňuje absorbovať a zmenšiť pohyb veže o 30-40% v prípade tajfúnov alebo zemetrasení

Dokumenty

Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) odosielame na požiadanie:

Hronská 6056/8, 93401 Levice
036 / 630 58 50
(+421) 903 725 260
office@seetrade.sk