Rozpúšťadlo s čistiacim účinkom odstraňujúce PU a PE živice, epoxy, BIS-GMA, farby a laky.

Popis

iBiotec Neutralene Infinity

Neutralene Infinity je univerzálne recyklovateľné rozpúšťadlo s čistiacim účinkom vyvinuté ako alternatíva toxických rozpúšťadiel NMP, určené pre odstraňovanie PU a PE živíc, epoxy, bis-GMA a lakov vrátane farieb na báze rozpúšťadiel. Predstavuje efektívnu a bezpečnú alternatívu narozdiel od rozpúšťadla NMP (N-metyl-2-pyrolidón), nakoľko produkt disponuje veľmi slabým zápachom, nízkou hodnotou straty účinku pri odparovaní, vysokou rozpúšťacou silou polymérov, kopolymérov a kompozitov a je opätovne použiteľný vďaka procesu destilácie. Nie je klasifikovaný ako horľavý a taktiež ho charakterizuje vysoká hodnota dekantácie.

Neutralene Infinity okamžite rozpúšťa polyuretány vo forme peny. Odstraňuje polymerizované PU peny, podobne ako vytvrdené a nevytvrdené PU peny, pomocou jednoduchej aplikácie handričkou s následným utretím, resp. opláchnutím vodou pod vysokým tlakom. Taktiež je vynikajúcim rozpúšťadlom pre polymerizované anaeróbne lepidlá a živice. Čas jeho pôsobenia je značne urýchlený aplikáciou, a to ponorením za horúca. Vynikajúco uvoľňuje a odstraňuje zvyšky zo spaľovacích motorov.

Neutralene Infinity je súčasťou plánu na zníženie piktogramov nebezpečenstva s cieľom obmedziť toxicitu, horlavosť a expozíciu používateľa nebezpečnými látkami vrátane negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Spôsob použitia

Je použiteľný ako čistý, neriedený produkt, a to priamym aplikovaním a následným utretím odmasťovaciou handričkou alebo automatizovaným aplikovaním prostredníctvom ponorného kúpeľa za studena a za horúca. Rýchlosť čistenia substrátu je možné zvýšiť v horúcich kúpeľoch do 70 ° C. Produkt je použiteľný aj v odmasťovacích stoloch a ultrazvukových vaniach.

Technické údaje
Balenie: 20 L, 200 L, 1000 L

 

Dokumenty

Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) odosielame na požiadanie:

Hronská 6056/8, 93401 Levice
036 / 630 58 50
(+421) 903 725 260
office@seetrade.sk