Produkty

VYSOKOÚČINNÉ PRODUKTY ZOHLADŇUJÚCE EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Produkty iBiotec

Použiteľné vo všetkých polohách

Aerosolové produkty iBiotec sú vďaka špeciálne vyvinutým ventilom použiteľné vo všetkých polohách.

Predĺžený dátum expirácie

Spoločnosť Tec Industries garantuje predĺžený dátum expirácie produktov až na dobu 5 rokov. Protokol výsledkov  fyzikálno-chemických testov bol ozrejmený európskou aerosolovou federáciou (FEA).

NSF certifikované

Technické produkty iBiotec boli vyvinuté s prihliadnutím k metodológii HACCP. Formula s označením NSF plne vyhovuje aktuálnym potravinárskym štandardom, pričom ich aplikácia je uplatniteľná v širokom spektre premyselnych odvetví.

Inertná hnacia zmes

Registrovaný PATENT 904 0 1968.4 zahŕňa špeciálnu technológiu prerozdelenia pomeru v technickom produkte tak, aby bol produkt bezpečný, šetrný a v prvom rade maximálne efektívny. Nevzplanutelná inertná hnacia zmes na prírodnej báze preto tvorí 3% z produktu v spreji.

Bez uhľovodíkov Hexánu

Výrobca iBiotec garantuje, že technické produkty iBiotec spĺňajú všetky požadované kritéria európskych smerníc a regulácií, vrátane nadchádzajúcich regulácií. Zloženie produktov je tvorené bez uhľovodíkov Hexánu.

Bez obsahu škodlivých plynov

Technické produkty iBiotec NEOBSAHUJÚ škodlivé plyny ako CFC, HCFC a brómové zlúčeniny s vysokou hodnotou ODP, ktoré prispievajú k narúšaniu ozónovej vrstvy, čím všeobecne škodia životnému prostrediu.